• Liên hệ

Công ty Cổ Phần Bao Bì Quang Minh

Địa chỉ: 1774 Đường 30/4, Phường 12, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện Thoại: (0254) 3 833 527 - Fax: (0254) 3 833 076

Website: www.qmp.com.vn - Email : baobiquangminh@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN